Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa dodjele potpora poduzetništvu u 2023. godini.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Programa davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 09. 05. – 16. 05. 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC za dostavu mišljenja i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara. 

Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora poduzetništvu u 2023. godini

Obrazac za dostavu mišljenja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window