Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedloga Oduke o izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022. – 2024. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 02. 05. – 15. 05. 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024. 

obrazac za dostavu mišljenja

Izjvešće o provedenom savjetovanju

Close Search Window