Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Oduke o izmjenama i dopunama Programa    potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022. – 2024. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 13. 11. – 20. 11. 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024. godinu.

Obrazac 

 

Grad Slunj

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo,

poljoprivredu i EU fondove

KLASA: 013-02/23-01/15

URBROJ: 2133-04-03-04/03-23-1

Slunj, 13. 11. 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Close Search Window