Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Slunja.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga  Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Slunja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 17. 09. 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt  koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt odluke

Obrazac za dostavu mišljenja

Izvješće

Close Search Window