Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke  o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz  proračuna Grada Slunja.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 24.09.2023. godine.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr

KLASA: 013-02/23-01/08

URBROJ: 2133-04-03/01-23-1

Izvješće

Close Search Window