Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Grada Slunja.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Grada Slunja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 26. 10. 2022. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Grada Slunja

Obrazac

Close Search Window