Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan djelovanja u podrucju prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

Zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge može dostaviti od 26. 09. 2023. do 04. 10. 2023. godine.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Plana koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na e-mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

KLASA: 013-02/23-01/09

URBROJ: 2133-04-03-04/03-23-1

Slunj, 26.9.2023.

Izvješće

Close Search Window