Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2023. g.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2023. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 23. 11.2023.godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2023. godinu.

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window