Vijesti|

Gradonačelnica Grada Slunja, gđa Puškarić, u suradnji sa županicom Karlovačke županije gđom Furdek-Hajdin i saborskom zastupnicom gđom Murganić, održala je sastanak sa predstavnicima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, predvođenim ministricom gđom Natašom Tramišak, s ciljem upoznavanja s projektima i potrebama Grada Slunja te drugih područja koja su također suočena sa poražavajućim statistikama u demografskom i gospodarskom smislu. Ministarstvo je upoznato sa problematikom slabije razvijenih, potpomognutih područja, sa problemima u iseljavanju, sa manjkom gospodarskih aktivnosti i ostalim problemima s kojima se suočavamo i koji predstavljaju prijetnju opstanku te mogućnostima razvijanja.

Kroz višegodišnji financijski okvir (financijsko razdoblje od 2021.-2027. godine) će biti moguće realizirati projekte kojima ćemo doprinijeti stvaranju pozitivnih učinaka u gospodarstvu i dr. djelatnostima, a unutar kojeg će posebno mjesto imati potpomognuta područja, što bi nam uvelike trebalo pomoći u ostvarenju naših projekata/ciljeva.

Dodatni prostor za realizaciju naših projekta predstavlja i ITU mehanizam u koji smo uključeni kroz Veće urbano područje Karlovac. Pretpostavka korištenju navedenih mogućnosti predstavlja spremnost projekata (na kojima Grad Slunj intenzivno radi – Obnova i stavljanje u funkciju Starog grada Slunj, Razvojni centar Slunj, Viseći pješački most Slovin, projekt Slunj Smart City, Aglomeracija Slunj i dr.).

Close Search Window