Izbornik|

Spomenuti treba i mnoge sakralne građevine, među kojima dominira Crkva Presvetog Trojstva u Slunu te grobljanske kapele u slunjskom groblju, župna crkva Sv. Nikole i kapela Sv. Valentina u Cvitoviću, župna crkva Sv. Duha u Blagaju, kapela Sv. Ane u Pavlovcu, kapela Sv. Mihovila u Nikšiću te Župna crkva Sv. Jurja i kapela Majke Božje kraljice svijeta  u Lađevcu.

Svi su ovi spomenici kulture lako dostupni posjetitelju te im zbog povijesne, kulturne i ambijentalne vrijednosti, treba posvetiti iznimnu pozornost kod zaštite, obnove i revitalizacije, a u svrhu njihove kulturno-turističke prezentacije.

Close Search Window