EU projekti|

NAZIV PROJEKTA:
Rekonstrukcija zgrade Mjesnog doma u Nikšiću

NOSITELJ PROJEKTA:
Grad Slunj

OPIS PROJEKTA:
Projektom je predviđena rekonstrukcija zgrade Mjesnog doma u Nikšiću koja se odnosi na uređenje unutarnjih prostorija (multifunkcionalnog prostora, ureda te sanitarnih prostora) i sustava kanalizacije. Provesti će se i radovi toplinske izolacije s ciljem energetske učinkovitosti (izolacija prema tavanskom prostoru), modernizacija rasvjete sa energetski učinkovitom LED rasvjetom i uvesti sustav grijanja na drvene pelete. Projektom će se stvoriti preduvjeti za razvoj i unapređenje društvenog života lokalne zajednice na ruralnom području Grada Slunja i time doprinijeti povećanju kvalitete života naših stanovnika.

CILJ PROJEKTA:
Glavni cilj projekta je podizanje kvalitete života i razvoj dostupnosti usluga u ruralnom području Grada Slunja kroz rekonstrukciju društvene infrastrukture.

REZULTAT PROJEKTA:
Rekonstruiran i stavljen u funkciju Mjesni dom u Nikšiću.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 428.455,52 KN

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 370.625,00 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Razdoblje provedbe projekta je najviše 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, te završava danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu (ne kasnije od 30. 6. 2023. godine).

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Viktor Smolić, Voditelj Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Grada Slunja
e-mail: viktor.smolic@slunj.hr
tel: +385 47 674 714

VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA:
EU FONDOVI
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Close Search Window