EU projekti|

NAZIV PROJEKTA:  

Rekonstrukcija Mrežničke ulice u Slunju

NOSITELJ PROJEKTA:

Grad Slunj

OPIS PROJEKTA:

Projektom rekonstrukcije Mrežničke ulice u Slunju se unapređuje postojeća prometna infrastruktura, podiže sigurnost za odvijanje cestovnog i kolnog prometa kao i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva. 

CILJEVI PROJEKTA:

Glavni cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju kvalitete životnih uvjeta kroz razvoj javne infrastrukture odnosno kroz ulaganje u nerazvrstanu cestu.

Specifični ciljevi su:

  • ostvarivanje uvjeta za poboljšanje sigurnosti odvijanja cestovnog prometa kroz rekonstrukciju Mrežničke ulice,
  • ostvarivanje uvjeta za poboljšanje sigurnosti odvijanja pješačkog prometa u Gradu Slunju izgradnjom nogostupa,
  • poboljšanje uvjeta za obavljanje gospodarske aktivnosti kroz poboljšanje pristupačnosti usluga iznajmljivača soba i apartmana.

REZULTATI PROJEKTA:

Poboljšani uvjeti za odvijanje cestovnog prometa kroz rekonstruiranu Mrežničku ulicu u Slunju koja je bila makadamska cesta, poboljšana sigurnost odvijanja pješačkog prometa u Mrežničkoj ulici, poboljšana pristupačnost usluga iznajmljivača soba i apartmana , poboljšani životni uvjeti kroz razvijanje sustava nerazvrstanih cesta na užem području Grada Slunja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.634.593,75 KN

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 1.466.473,24 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 08.02.2018. – 07. 11. 2020.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Viktor Smolić, Voditelj Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Grada Slunja

e-mail: viktor.smolic@slunj.hr    

tel: +385 47 674 708

VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA:

EU FONDOVI

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Close Search Window