Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Radovi na izmještanju opreme javne rasvjete iz trafostanica na području Grada Slunja. Rok za dostavu ponude je 26.10.2016 godine do 9:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude i ponudbeni troškovnik možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik 

Temeljem upita gospodarskog subjekta dajemo pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda.

Pojašnjenje  

U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude: 

1. GRADEKO d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 15a, 10000 Zagreb

2. ELKO-RAD obrt za elektroinstalacije, Ivšić brdo 10a, 47240 Slunj

U postupku pregleda i ocjene ponuda, ponuda ponuditelja GRADEKO d.o.o. je odbijena obzirom nije udovoljavala svim uvjetima koje je naručitelj odredio u Pozivu na dostavu ponude, a ujedno je i ponuđena cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave. Ponuda ponuditelja ELKO-RAD obrt za elektroinstalacije u potpunosti udovoljava svim uvjetima koje je naručitelj odredio u Pozivu na dostavu ponude s cijenom ponude 279.925,00 kn (bez PDV-a), odnosno 349.906,25 kn ( s PDV-om), te će se s navedenim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor o izvođenju radova na izmještanju opreme javne rasvjete iz trafostanica na području Grada Slunja. 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Close Search Window