Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje poziv na dostavu ponude za uredski materijal za 2015. godinu. Rok za dostavu ponuda je 18.12.2014. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude i troškovnik možete vidjeti na sljedećim linkovima

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

TROŠKOVNIK

U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude: 

1. PLUTUS INFO d.o.o., Fruškogorska 4, 10000 Zagreb

2. NARODNE NOVINE d.d., Prodajni centar Karlovac, Smičiklasova 16, 47000 Karlovac

Obje ponude udovoljavaju uvjetima utvrđenim u Pozivu na nadmetanje, a kao povoljnija, obzirom na kriterij za odabir (najniža cijena), ocjenjena je ponuda ponuditelja PLUTUS INFO d.o.o.

ODLUKA O ODABIRU 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

 

Close Search Window