Vijesti|

Gradonačelnik Grada Slunja, potaknut interesom koji je izazvala Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja koja je raspravljana na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja dana 25. studenog 2015. godine, daje priopćenje.

 

Poštovani sugrađani,

Potaknut interesom koji je izazvala Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja koja je raspravljana na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja dana 25. studenog 2015. godine želim izvijestiti javnost o slijedećem:

1. navedena Odluka predstavlja nastavak uspostavljenog sustava upravljanja javnom turističkom infrastrukturom u naselju Rastoke koji je uspostavljen u 2015. godini. Naime, prilikom donošenja prve Odluke koju je Gradsko vijeće usvojilo na svojoj sjednici koja je održana dana 25. ožujka 2015. godine, Gradsko je vijeće utvrdilo da se „pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom daje Turističkoj zajednici tijekom 2015. godine tijekom kojeg vremena će se sagledati sve prednosti i nedostaci sustava, financijski pokazatelji, utvrditi mogućnosti i načini popravljanja sustava itd.“ Iz navedenog proizlazi da je već navedenom Odlukom utvrđena namjera uspostave dugoročnijeg sustava upravljanja.

2. Prije donošenja naprijed navedene Odluke o istoj se raspravljalo sa stanovnicima naselja Rastoke, članovima Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Slunja, predstavnicima nadležnog Ministarstva itd.

3. Odlukom koja je bila predmetom rasprave na 26. sjednici Gradskog vijeća predlaže se nastavak provedbe sustava koji je uspostavljen ove godine. Odluka ima za cilj uspostaviti red u posjećivanju i obilasku Rastoka jer je posjetitelja/turista iz godine u godinu sve više. Obzirom na osjetljivost prostora sve  je turiste potrebno informirati  i usmjeravati, između ostalog i zbog zaštite prava i interes pojedinaca i njihove imovine.

4. Uvođenje sustava ima za cilj ostvariti određenu korist za zajednicu ne samo kroz uvođenje reda, pružanje sveobuhvatne, pravodobne i potpune informacije, već i kroz ostvarivanje određenih prihoda koji se primarno koriste za održavanje i poboljšanje lokaliteta. Riječ je o prihodima koji su se ubirali i prije uspostave sustava, ali su ih zadržavali isključivo oni subjekti koji su dovodili grupe u Rastoke, dok je lokalnoj zajednici ostao samo trošak.

5. Odluka po svom sadržaju predstavlja akt kojim se definiraju uvjeti i način upravljanja imovinom u vlasništvu Grada na što svaki vlasnik, pa bio to i Grad, ima pravo.

 

Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja biti će ponovno predložena Gradskom vijeću na usvajanje na prvoj slijedećoj sjednici. Uz Odluku će, na traženje gradskih vijećnnika, biti priloženi  financijski pokazatelji poslovanja Turističke zajednice od trenutka uvođenja sustava do studenog ove godine.

U odnosu na tekst Odluke koji je bio raspravljan na 26. sjednici, Odluka će se razlikovati samo u dijelu u kojem se predlaže ustupanje na upravljanje javne turističke infrastrukture Turističkoj zajednici na period od 5 godina umjesto ranijene predložene 2 godine. Ovo prvenstveno iz razloga osiguranja stabilnosti sustava i mogućnosti dugoročnog planiranja i realizacije zahtjevnijih projekata.

 

S poštovanjem,

 

Gradonačelnik:

Jure Katić, v.r.

 

TEKST ODLUKE

Close Search Window