Aktualnosti|

Grad Slunj objavljuje Javni poziv o korištenju štandova na javnoj površini pokraj mosta sv. Ivana u Rastokama

Pozivaju se zainteresirani lokalni OPG-i  da iskažu interes za izložbu i prodaju svojih proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije „Frankopanskim stazama“ dana 30. travnja 2022. i “Praznik rada” dana 01. svibnja 2022. godine.

Prijave  se podnose  od 21.04.  do 28. 04.2022. godine

U cilju obogaćivanja turističke i kulturne manifestacije te promocije lokalnih proizvoda za korištenje javne površine ne obračunava se naknada za korištenje.

Pravo prijave na javni poziv imaju svi lokalni OPG-i koji imaju svoje proizvode.

Sve informacije mogu se dobiti u Gradu Slunju, u Odsjeku za komunalni sustav, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12, svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, na broju telefona 047-674-713 ili e-mail:ivanka.sebalj@slunj.hr

Close Search Window