Vijesti|

I ove školske/akademske godine 2022./2023. Grad Slunj je učenicima i studentima koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta i stanuju u mjestima gdje se obrazuju, a za vikend dolaze kući, osigurao jednokratne novčane pomoći za vikend prijevoz.

To pravo mogu ostvariti uz slijedeće uvjete:

– da su redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija, što dokazuju potvrdom o redovitom upisu u školu/fakultet u šk./akad. 2022./2023. g.,

– da imaju prebivalište na području Grada Slunja, što dokazuju preslikom osobne iskaznice ili uvjerenjem o prebivalištu učenika/studenta.

Visina jednokratne novčane pomoći za ovaj oblik  u šk./akad. 2022./2023. godini iznosi 500,00 kuna za učenike i studente koji se obrazuju u Karlovcu, Korenici i drugim gradovima s udaljenosti od Slunja manjom od 100 km, a 1.000,00 kuna za one koji se obrazuju u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima čija udaljenost od Slunja iznosi više od 100 km.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava podnositelj je dužan priložiti potvrdu o redovitom upisu u školu/fakultet u šk./akad. 2022./2023. g., presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta te presliku računa učenika/studenta.

ZAHTJEV sa odgovarajućim prilozima može se dostaviti do 30. 11. 2022. na e-mail: dragoslava.cindric@slunj.hr ili na adresu:

Grad Slunj, Odsjek za društvene djelatnosti, opće i imovinsko-pravne poslove

Trg dr. F. Tuđmana 12, 47240 Slunj

Sve dodatne informacije mogu se dobiti U Odsjeku za društvene djelatnosti, opće i imovinsko-pravne poslove pozivom na telefon 047/674-711 ili slanjem upita na mail: dragoslava.cindric@slunj.hr

Close Search Window