Aktualnosti|

I ove školske/akademske godine 2021./2022. Grad Slunj je učenicima i studentima koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta i stanuju u mjestima gdje se obrazuju, a za vikend dolaze kući, osigurao jednokratne novčane pomoći za vikend prijevoz. To pravo mogu ostvariti roditelji (za maloljetne učenike) te punoljetni učenici i studenti, uz slijedeće uvjete:

– da su redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija i da imaju prebivalište na području Grada Slunja

Visina jednokratne novčane pomoći za ovaj oblik  u šk./akad. 2021./2022. godini iznosi 500,00 kuna za učenike i studente koji se obrazuju u Karlovcu, Korenici i drugim gradovima s udaljenosti od Slunja manjom od 100 km, a 1.000,00 kuna za one koji se obrazuju u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima čija udaljenost od Slunja iznosi više od 100 km.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava podnositelj je dužan priložiti potvrdu o redovitom upisu u školu/fakultet u šk./akad. 2021./2022. g., presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta te presliku računa za uplatu.

Ukoliko učenik ili student  nema otvoren račun, prilaže presliku računa roditelja/staratelja i presliku osobne iskaznice roditelja/staratelja čiji se račun prilaže.

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima može se dostaviti do 30. 11. 2021. na e-mail: valentina.baric@slunj.hr ili osobno ili poštom na adresu:

Grad Slunj

Odsjek za društvene djelatnosti

Trg dr. F. Tuđmana 12

47240 Slunj

Sve dodatne informacije mogu se dobiti U Odsjeku za društvene djelatnosti, pozivom na telefon 047/674-708 ili slanjem upita na mail: valentina.baric@slunj.hr

Close Search Window