Vijesti|

Danas je sa Građevinskim obrtom Špelić potpisan Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i uređenja mosta sv. Ivan te uređenja postojeće šetnice u Rastokama kao i sa tvrtkom Trames d.o.o. Ugovor o stručnom nadzoru radova rekonstrukcije i uređenja mosta sv. Ivan i uređenja postojeće šetnice te Ugovor o stručnom nadzoru radova izgradnje novog mosta preko rijeke Korane i nove šetnice.

Ugovoreni radovi iznose 2.736.136,25 HRK bruto s rokom provedbe 3 (tri) mjeseca od dana uvođenja u posao.

Ranije je od strane zajednice izvoditelja (Mar d.o.o. i Reliance d.o.o.) potpisan i Ugovor o izvođenju radova izgradnje novog mosta preko rijeke Korane i nove šetnice. Vrijednost ugovoreni radova po ovom Ugovoru iznose 3.513.031,25 HRK bruto s rokom provedbe 7 (sedam) mjeseci od dana uvođenja u posao.

Radovi na obje lokacije bi trebali početi početkom rujna ove godine.

Radi se o nastavku provedbe projekta Vodene tajne Slunja, tj. nastavku provedbe radova na rekonstrukciji mosta sv. Ivan i postojeće šetnice u Rastokama (novi izvoditelj Građevinski obrt Špelić) i nastavku provedbe radova izgradnje novog mosta preko rijeke Korane i nove šetnice (zajednica izvoditelja Mar d.o.o. i Reliance d.o.o.).

 

 

Close Search Window