Vijesti|

Danas, 24. listopada, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova nadogradnje predškolske ustanove u Slunju.

Na temelju provedenog otvorenog postupka nabave male vrijednosti, Grad Slunj je Odlukom o odabiru za Nadogradnju predškolske ustanove u Gradu Slunju odabrao ponudu zajednice ponuditelja Građevinski obrt „Špelić“ i ELKO-RAD obrt za elektroinstalacije, kao najpovoljniju.

Radovi koji su predmet Ugovora sufinanciraju se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Podsjetimo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, u ožujku 2023. godine, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, Gradu Slunju dodijelilo 487.358,15 € bespovratnih sredstava za Projekt nadogradnje predškolske ustanove u Gradu Slunju (broj ugovora NPOO.C3.1.R1-11.01.0242).

Uz 3 boravka čijom se dogradnjom i uređenjem stvaraju uvjeti za smještaj dodatnih 60-ero djece, mijenja se i sustava grijanja Vrtića, odnosno prelazi na energetski prihvatljiviji sustav putem solarne elektrane, što bi, uz ekološki prihvatljiviji energent, trebalo smanjiti troškove vrtića. Cilj je, realizacijom Projekta stvoriti uvjete da svako dijete s područja Slunja, a za čijim smještajem roditelji imaju potrebu, bude primljeno u Dječji vrtić.

 

 

 

Close Search Window