Aktualnosti|

U tijeku je provođenje ponovne  javne rasprave o prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja, a ista će trajati od 25. svibnja 2020. godine  do  03. lipnja 2020. godine.

Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja moguće je izvršiti za vrijeme trajanja ponovne  javne rasprave, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj, u maloj vijećnici ili na mrežnim stranicama Grada Slunja (www.slunj.hr).
Javno izlaganje o prijedlogu Prostornog plana održati će se dana 28. svibnja  2020. godine s početkom u 11.00 sati u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 9.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja.
Primjedbe i prijedloge na Prijedlog II. izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Slunja  sudionici mogu davati tijekom trajanja ponovne  javne rasprave,  a najkasnije do 03. lipnja 2020. godine, i to na sljedeći način:
– upisivanjem u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Prostornog plana na ponovnoj javnoj raspravi
– postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
– davanjem prijedloga i primjedbi usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi na adresu Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u utvrđenom  roku i  nisu čitljivo napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja za ponovnu javnu raspravu  možete vidjeti na sljedećim poveznicama:

TEKSTUALNI DIO

GRAFIČKI DIO:

KNJIGA 1

  1. Korištenje i namjena prostora 1:25000

       2. Infrastrukturni sustavi

2.1.      Promet, pošta i elektroničke komunikacije                                          1:25000

2.2.      Energetski sustav                                                                                1:25000

2.3.      Vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada    1:25000

  1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3.1.      Područja posebnih uvjeta korištenja                                                     1:25000

3.2.      Područja posebnih ograničenja u korištenju                                         1:25000

3.3.      Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite                           1:25000

 

KNJIGA 2

  1. Građevinska područja 1:5000

k.o. Točak

4.1.      Točak                                                                                               T1

k.o. Kuzma Perjasička

4.2.      Donja i gornja Visočka, Bukovac Perjasički, Kuzma Perjasička            KP1

4.3.      Donji Poloj, Kuzma Perjasička, Klanac Perjasički                                KP2

k.o. Veljun

4.4.      Veljun, Lapovac                                                                                V1

4.5.      Lapovac                                                                                           V2

4.6.      Lapovac                                                                                           V3

k.o. Zagorje

4.7.      Sparednjak, Veljunski Ponorac                                                          Z1

k.o. Šlivnjak

4.8.      Šlivnjak, Grobnik, Veljunska Glina, Rabinja                                         Š1

k.o. Donje Primišlje

4.9.      Donje Primišlje                                                                                  DP1

4.10.     Donje Primišlje                                                                                  DP2

4.11.     Donje Primišlje                                                                                  DP3

k.o. Tržić Primišljanski

4.12.     Tržić Primišljanski, Donje Primišlje                                                     TP1

4.13.     Tržić Pr¸¸imišljanski, Donje Primišlje                                                   TP2

k.o. Blagaj

4.14.     Blagaj                                                                                               B1

4.15.     Blagaj, Bandino Selo, Crno Vrelo                                                       B2

4.16.     Pavlovac                                                                                          B3

k.o. Cvijanović Brdo

4.17.     Kosjer Selo, Stojmerić                                                                       CB1

4.18.     Rabinja                                                                                             CB2

4.19.     Cvijanović Brdo, Donja Glina, Kutanja, Snos                                      CB3

4.20.     Cvijanović Brdo, Snos                                                                       CB4

k.o. Gornje Primišlje

4.21.     Mjesto Primišlje                                                                                GP1

4.22.     Gornje Primišlje                                                                                 GP2

4.23.     Zečev Varoš, Slunj                                                                            GP3

k.o. Nikšić

4.24.     Donji i Gornji Nikšić, Donji Cerovac, Donje Taborište                          N1

4.25.     Donji i Gornji Cerovac                                                                       N2

k.o. Cvitović

4.26.     Donje Taborište                                                                                C1

4.27.     Donja Glina, Cvitović, Marindolsko Brdo, Gornje i Donje Taborište      C2

k.o. Kremen

4.28.     Glinsko Vrelo                                                                                    K1

4.29.     Gornja Glina                                                                                      K2

4.30.     Gornja Glina, Mali Vuković, Donji Kremen, Miljevac, Gornji Kremen      K3

k.o. Slunj

4.31.     Slunj                                                                                                 S1

4.32.A. Rastoke, Slunj, Podmelnica, Novo Selo                                             S2/A (stara izmjera)

4.32.B. Rastoke, Slunj, Podmelnica, Novo Selo                                             S2/B (nova izmjera)

4.33.     Slunjčica                                                                                           S3

k.o. Popovac

4.34.     Donji i Gornji Popovac                                                                      P1

4.35.     Gornji Popovac, Gornji i Donji Lađevac                                              P2

k.o. Gornji Lađevac

4.36.     Lađevačko Selište, Arapovac, Gornji Lađevac, Čamerovac                 GL1

4.37.     Dubrave, Salopek Luke, Čamerovac                                                  GL2

k.o. Donji Lađevac

4.38.     Jame, Donji Lađevac, Videkić Selo, Lumbardenik                               DL1

4.39.     Polje, Donji Furjan                                                                             DL2

k.o. Furjan

4.40.     Donji i Gornji Furjan, Sastavak, Polje                                                 F1

4.41.     Donji Furjan, Kosa, Sastavak, Zapoljak                                              F2

 

Close Search Window