Vijesti|

Srednja škola Slunj ispratila još jednu generaciju maturanata. Danas su im uručene svjedodžbe i nagrade za postignute uspjehe.

Uručena je nagrada Učenik generacije, koju je ove godine zaslužno primila Magdalena Petrović. Pored školske nagrade, primila je i Plaketu Grada Slunja, koju joj je uručila Gradonačelnica Slunja Mirjana Puškarić.

Gradonačelnica je svima čestitala i pozvala učenike da koriste i nadalje gradske subvencije, ali isto tako da se uvijek očituju Gradu sa prijedlozima, kritikama, idejama.

Close Search Window