Vijesti|

Općinski sud u Karlovcu, zemljišnoknjižni odjel u Slunju, objavljuje da je od dana 25. siječnja 2019. godine otvorena  osnovana zemljišna knjiga za k.o. Cvijanović Brdo, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Slunju. izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 28. veljače 2019. , time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Cvijanović Brdo će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke  propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog ponašanja, time da se navedeni rok ne može produžit, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

Close Search Window