Vijesti|

 

 Temeljem Odluke ministra pravosuđa i uprave RH, KLASA: 932-01/22-01/123 URBROJ:514-04-03-01/02-22-03 od 22.ožujka 2022.godine i Ispravka Odluke ministra pravosuđa i uprave KLASA:932-01/22-01/123 URBROJ:514-04-03-01-01/02-22-06 od 21. studenog 2022.godine pokrenut je postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje k.o. Zbjeg Močilski, k.o. Gornja Močila i k.o. Tobolić, te se pozivaju svi posjednici, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 1. veljače 2023.godine.

OGLAS

 

 

Close Search Window