Vijesti|

Jučer su održani sastanci na temu provedbe postojećih i planiranja budućih projekata prometne infrastrukture na području Grada Slunja.

Jedan od glavnih projekata koji se nalazi u fazi izrade glavnog projekta je projekt Rekonstrukcije državne ceste DC1 na užem području Grada Slunja, u dužini cca 8 km. Uz rekonstruirani kolnik, projektom se planira izgradnja nogostupa, javne rasvjete, dijela sustava odvodnje i dr. aktivnosti s kojima će se unaprijediti kvaliteta i sigurnost prometa državnom cestom DC1. Dovršenje izrade glavnog projekta se planira u listopadu 2022. godine, te nakon riješenih imovinsko-pravnih poslova i građevinske dozvole, planira se postupak nabave i ugovaranje izvođenja navedenih radova. Nositelj projekta su Hrvatske ceste, dok Grad i Komunalac d.o.o. Slunj sudjeluju u razradi rješenja za sustav odvodnje i javne rasvjete. 

 

Close Search Window