Ostali akti grada|

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom Grada Slunja u 2024.god

Objavljeno u Službenom glasniku Grada Slunja br. 14/2023 – Slunj, 13.12.2023.

Close Search Window