Aktualnosti|

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Slunj donijelo je ODLUKU O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. u programe: 1)Redoviti 10-satni program za svu djecu koja do 31. prosinca 2016. godine navrše 1 godinu života pa do polaska u osnovnu školu; 2)Poludnevni program za svu djecu koja do 31. prosinca 2016. godine navrše 1 godinu života pa do polaska u osnovnu školu; 3)Program predškole za djecu koja su u godini pred polazak u osnovnu školu i nisu polaznici redovitog programa

Rok za podnošenje prijava je do 31. 5. 2016.

Odluka

Prijavni obrazac

Close Search Window