Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 8/2015. – 28. 10. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    GRAD SLUNJ

 GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/78

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 27. 10. 2015.

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ­­­­­­25. sjednici održanoj dana 27. 10. 2015.godine, donosi

O D L U K U

o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Slunj 1

 I.

Ovom odlukom utvrđuje se status nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slunja, za ceste u k.o. Slunj 1 označene kao:

 

Redni broj

Broj zemljišta (kat. čestice)

Oznaka zemljišta

 
 
 1

2

PUT TRG DR. FRANJE TUĐMANA – NCP32

 

 2

9

TRG DR. FRANJE TUĐMANA – NCG177

 

 3

16

PUT TRG DR. FRANJE TUĐMANA – NCP33

 

 4

33

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP34

 

 5

35

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP35

 

 6

59

PUT ULICA BRAĆE RADIĆ – NCP36

 

 7

95

TRG ZRINSKIH I FRANKOPANA – NCG178

 

 8

116/1

ULICA PRILAZ CENTRALI – NCP37

 

 9

116/2

ULICA PRILAZ CENTRALI – NCP38

 

 10

123

ULICA JURE BELKOVIĆA – NCG39

 

 11

139

ULICA JURE BELKOVIĆA – NCG40

 

 12

161

ULICA ŠKOLSKA – NCG41

 

 13

166

PUT ULICA ŠKOLSKA – NCP42

 

 14

182

PUT ULICA ŠKOLSKA – NCP43

 

 15

186

ULICA VLADIMIRA NAZORA – NCP44

 

 16

215

ULICA STARA CESTA – NCG45

 

 17

232

ULICA IVANA TRNSKOG – NCG46

 

 18

254

ULICA KORANSKA – NCG47

 

 19

296

ULICA PRILAZ NARTI – NCG48

 

 20

303

ULICA IVŠIĆ BRDO – NCG49

 

 21

306

PUT ULICA IVŠIĆ BRDO – NCP50

 

 22

321

ULICA VJEKOSLAVA KARASA – NCG51

 

 23

350

ULICA KNEZOVA BLAGAJSKIH – NCG52

 

 24

391

ULICA KRALJA ZVONIMIRA – NCG53

 

 25

409

ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA – NCG54

 

 26

455

PUT ULICA 14. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE – NCP55

 

 27

480

PUT ULICA 14. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE – NCP56

 

 28

486

PUT ULICA 14. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE – NCP57

 

 29

494

PUT ULICA 14. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE – NCP58

 

 30

514

PUT ULICA OGULINSKA – NCP59

 

 31

530

ULICA 1. POLJSKI PUT – NCG60

 

 32

550

ULICA 2. POLJSKI PUT – NCG61

 

 33

591

ULICA PETRA SVAČIĆA – NCG62

 

 34

594/2

PUT ULICA PETRA SVAČIĆA – NCP63

 

 35

599

PUT ULICA PETRA SVAČIĆA – NCP64

 

 36

623

PUT ULICA MREŽNIČKA – NCP65

 

 37

624

ULICA MREŽNIČKA – NCG66

 

 38

649

ULICA NIKOLE TESLE – NCG67

 

 39

690

ULICA AUGUSTA ŠENOE – NCG68

 

 40

760

ULICA EUGENA KVATERNIKA – NCG69

 

 41

779

ULICA LJUDEVITA GAJA – NCG70

 

 42

791

ULICA MILE CINDRIĆA – NCG71

 

 43

799

ULICA AUGUSTA ŠENOE – NCG72

 

 44

850

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP73

 

 45

856

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP74

 

 46

877

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP75

 

 47

881

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP76

 

 48

883

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP77

 

 49

886

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP78

 

 50

902/1

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP79

 

 51

905

PUT ULICA PLITVIČKA – NCP80

 

 52

909

ULICA NOVO NASELJE II – NCG81

 

 53

919

ULICA NOVO NASELJE I – NCG82

 

 54

932

ULICA ZUBAC – NCG83

 

 55

953

PUT NAD SLUNJČICOM – NCP84

 

 56

954

PUT NAD SLUNJČICOM – NCP85

 

 57

968

ULICA MELNIČKA – NCG86

 

 58

984

ULICA KORDUNSKA – NCG87

 

 59

1011

PUT PODMELNICA – NCP88

 

 60

1015

PUT PODMELNICA – NCP89

 

 61

1026

ULICA RAKOVAČKA – NCG90

 

 62

1031

PUT ULICA RAKOVAČKA – NCP91

 

 63

1040

PUT PODMELNICA – NCP92

 

 64

1067

PUT ULICA PODMELNICA – NCP93

 

 65

1072

PUT ULICA PODMELNICA – NCP94

 

 66

1081

PUT ULICA PODMELNICA – NCP95

 

 67

1095

ULICA PODMELNICA – NCG96

 

 68

1119

PUT ULICA PODMELNICA – NCP97

 

 69

1156

PUT PODMELNICA – NCP98

 

 70

1167

PUT ULICA PODMELNICA – NCP99

 

 71

1183

ULICA PODMELNICA – NCG100

 

 72

1184

PUT ULICA PODMELNICA – NCP101

 

 73

1212

PUT ULICA PODMELNICA – NCP102

 

 74

1234

PUT ULICA PODMELNICA – NCP103

 

 75

1248

PUT PODMELNICA – NCP104

 

 76

1251

PUT PODMELNICA – NCP105

 

 77

1284

PUT MURATOVAC – NCP106

 

 78

1287

PUT MURATOVAC – NCP107

 

 79

1307

PUT PODMELNICA – NCP108

 

 80

1320

PUT PODMELNICA – NCP109

 

 81

1328

PUT PLIŠ – NCP110

 

 82

1338

PUT PLIŠ – NCP111

 

 83

1343

PUT PLIŠ – NCP112

 

 84

1349

PUT PLIŠ – NCP113

 

 85

1354

PUT PLIŠ – NCP114

 

 86

1357

PUT PLIŠ – NCP115

 

 87

1360

PUT PLIŠ – NCP116

 

 88

1364

PUT PLIŠ – NCP117

 

 89

1382

PUT PLIŠ – NCP118

 

 90

1385

PUT PLIŠ – NCP119

 

 91

1429

PUT PLIŠ – NCP120

 

 92

1435

PUT ŠTRKOVA LOKVA – NCP121

 

 93

1443

PUT ŠTRKOVA LOKVA – NCP122

 

 94

1445

PUT ŠTRKOVA LOKVA – NCP123

 

 95

1465/2

PUT GRABARJE – NCP124

 

 96

1468

PUT GRABARJE – NCP125

 

 97

1482

PUT GRABARJE – NCP126

 

 98

1497

PUT GRABARJE – NCP127

 

 99

1516

PUT GRABARJE – NCP128

 

 100

1575

PUT DEBELO BRDO – NCP129

 

 101

1593

PUT POLJE – NCP130

 

 102

1603

PUT POLJE – NCP131

 

 103

1617

PUT POLJE – NCP132

 

 104

1639

PUT POLJE – NCP133

 

 105

1642

PUT POLJE – NCP134

 

 106

1679

PUT STRANA – NCP135

 

 107

1682

ULICA RASTOKE – NCG136

 

 108

1706

ULICA RASTOKE – NCG137

 

 109

1751

ULICA RASTOKE – NCG138

 

 110

1759

PUT JELVIK – NCP139

 

 111

1783/1

PUT – NCP140

 

 112

1783/2

PUT – NCP141

 

 113

1783/3

PUT – NCP142

 

 114

1784/1

PUT – NCP143

 

 115

1784/2

PUT – NCP144

 

 116

1784/3

PUT – NCP145

 

 117

1784/4

PUT – NCP146

 

 118

1805

PARKIRALIŠTE ULICA GOJKA ŠUŠKA – NCP147

 

 119

1807

PARKIRALIŠTE ULICA GOJKA ŠUŠKA – NCP148

 

 120

1809

PUT ULICA GOJKA ŠUŠKA – NCP149

 

 121

1860

ULICA FRANKOPANSKA – NCG150

 

 122

1873

ULICA FRANKOPANSKA – NCG151

 

 123

1884

PUT ULICA NIKOLE ZRINSKOG – NCP152

 

 124

1909

PUT POD ŠANCOM – NCP153

 

 125

1938

PUT NAD KORANOM – NCP154

 

 126

1939

PUT NAD KORANOM – NCP155

 

 127

1942/1

PUT NAD KORANOM – NCP156

 

 128

1942/3

PUT NAD KORANOM – NCP157

 

 129

1966

ULICA STRMAC – NCG158

 

 130

1967

PJEŠAČKA STAZA ULICA STRMAC – NCP159

 

 131

1972

ULICA STRANA – NCG160

 

 132

1978

PUT ULICA LADIHOVIĆEVA – NCG161

 

 133

1982

ULICA NIKOLE TURKALJA – NCG162

 

 134

2027

PUT ULICA NIKOLE TURKALJA – NCP163

 

 135

2033

PUT ULICA NIKOLE TURKALJA – NCP164

 

 136

2094

PUT ULICA LADIHOVIĆEVA – NCG165

 

 137

2139/2

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP166

 

 138

2153

PUT DONJE TABORIŠTE – NCG167

 

 139

2156/2

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP168

 

 140

2176

PUT DONJE TABORIŠTE – NCG169

 

 141

2200

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP170

 

 142

2204

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP171

 

 143

2210

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP172

 

 144

2246

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP173

 

 145

2262

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP174

 

 146

2271

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP175

 

 147

2287

PUT DONJE TABORIŠTE – NCP176

 

 

II.

Temeljem ove Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu sukladno odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

 III.

Grafički prikaz nerazvrstanih cesta u k.o.Slunj1 čini sastavni dio ove Odluke.

Grafički prikaz iz prethodnog stavka ovog članka ne objavljuje se u “Službenom Glasniku Grada Slunja.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

 

 

 

                                                                                                                                                                                      PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                       Marina Mrkonja

 

 

 

Close Search Window