Koronavirus|

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Slunja, od dana 16. 3. 2020. g. zatvara se za rad DJEČJI VRTIĆ SLUNJ.

Izuzetno od prethodnog stavka djeca o kojima se ne mogu brinuti roditelji moći će se dovesti u vrtić

Odluka

Close Search Window