Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 9/16. – 03. 08. 2016.

 

KLASA: 214-01/16-01/13

URBROJ: 2133/04-04/01-16-1

Slunj,   28. srpnja 2016. 

  

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ( “Narodne novine” 82/15) i  članka 36. stavka 1. podstavka 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), donosim

 

ODLUKU

o imenovanju Stožera civilne zaštite

 

Članak 1.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:

 1. ZDRAVKO PAVLEŠIĆ, zamjenik gradonačelnika – načelnik Stožera
 2. ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj – član
 3. ZDRAVKO JANDRLIĆ, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac – član
 4. NENAD KATIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj – član
 5. IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
 6. IVAN JURILJ, zapovjednik Središta za borbenu obuku i Vojnog poligona – član
 7. MARIO JAZBEC- predstavnik Uprave šuma Podružnice Karlovac- Šumarije Slunj- član
 8. MIRJANA PUŠKARIĆ, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj – član
 9. DINKO PUŠKARIĆ, direktor tvrtke za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj – član
 10. TONE BUTINA, direktor tvrtke „Radio Slunj“- član
 11. NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Društva za komunalne djelatnosti „Lipa“ d.o.o.– član

 

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja („Glasnik  Karlovačke županije“ 28/13, 28/14 i 43/14).

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

                                                                                                                                                                                                         GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                             Jure Katić  

Close Search Window