Ostali akti grada|

Objavljeno u “Službenom glasniku Grada Slunja” 5/2015  – 17. 07. 2015.

                 

   REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

         GRADSKO VIJEĆE    

 

KLASA: 061-01/15-01/05

URBROJ: 2133/04-03/05-15-2

Slunj, 15. srpanj 2015.

 

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 24/04 i 20/09) i članka 25. stavka 1. alineja 17. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13. i 3/15.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2015. godini

 I.

Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se gosp. VLADIMIRU KATIĆU zapovjedniku 14. domobranske pukovnije i prvom Gradonačelniku Grada Slunja za osobni angažman i doprinos obrani i oslobođenju Grada Slunja i uspostavi civilne vlasti po okončanju Vojno redarstvene operacije „Oluja“ i povratku iz progonstva.

 II.

Javno priznanje Grada Slunja u 2015. godini dodjeljuje se:

  1. gosp. MILANU BOŽIČEVIĆU – za dugogodišnji rad i posvećenost sportu, posebice nogometu s posebnim naglaskom na posvećenost radu s mlađim nogometnim selekcijama
  2. gosp. NIKOLI BUTINI – za izuzetan osobni angažman i doprinos kulturnom životu Slunja i afirmaciji Slunja diljem Hrvatske
  3. UDRUZI HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE – za pruženu potporu udrugama s područja Grada Slunja i pojedincima slabijeg imovnog stanja

 III.

Povodom obilježavanja 20. obljetnice Vojno redarstvene operacije „Oluja“ Gradsko vijeće izražava duboku zahvalnost svim sudionicima Operacije, svim braniteljima i sudionicima Domovinskog rata.

U znak zahvale za osobni doprinos sudjelovanju u obrani i oslobađanju Grada, Gradsko vijeće dodjeljuje zahvalnice pojedincima koji su bili na čelu postrojbi, a koji u prethodnom razdoblju nisu dobili zahvalnice:

– gosp. JURI GAŠPAROVIĆU, načelniku Stožera pri 14. Domobranskoj pukovniji

– gosp. TOMISLAVU MAGDIĆU, zapovjedniku Topničko raketnog divizijuna

– gosp. NIKOLI JAPUNČIĆU, zamjeniku zapovjednika I Bojne 14. Domobranske pukovnije

– gosp. NIKOLI TURKALJU, zapovjedniku Specijalne policije Slunj.

 IV.

Za osobni angažman i doprinos u bilježenju slikom i snimkom svih važnijih događanja na području Slunja i okolice tijekom agresije i privremene okupacije Slunja, te praćenje života u progonstvu Gradsko vijeće dodjeljuje zahvalnicu gosp. VLADI BUTINI.

 V.

Za izuzetne uspjehe i športska postignuća Gradsko vijeće dodjeljuje zahvalnice:

– DARIJI BARAĆ – prvakinji Hrvatske u kuglanju u kategoriji U14

– LORENI POŽEGA – kadetskoj prvakinji Hrvatske u kick boxingu

– LUCIJI BAKALAR – kadetskoj prvakinji Hrvatske u kick boxingu

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

 

                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                                 Marina Mrkonja

 

 

 

 

Close Search Window