Vijesti|

Grad Slunj je zatražio hitnu reakciju i intervenciju Hrvatskih voda na primjećeno zamućivanje rijeke Slunjčice. U nastavku je očitovanje Hrvatskih voda:

Rijeka Slunjčica je prirodni vodotok u koji se od njenog izvora do ušća u rijeku Koranu ulijevaju oborinske vode s okolnog terena po površini ili po povremenim manjim potocima. Kao i svi drugi prirodni vodotoci, rijeka Slunjčica je izložena mogućim onečišćenjima i zamućenjima u vrijeme intenzivnih pljuskova nakon dužeg sušnog perioda. Prema našim saznanjima, u noći između nedjelje i ponedjeljka na vašem području je prošlo nevrijeme s intenzivnim pljuskom i zamućenje Slunjčice je već zapaženo tijekom ponedjeljka. Tog istog dana je Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije vršio redovno uzorkovanje vode rijeke Slunjčice, i rezultati se očekuju 19.07.2021. kada ćemo ponovno kontaktirati odgovornu osobu u Zavodu i moći ocijeniti stanje Slunjčice.

Još je važno napomenuti da je glavni preduvjet svakog uzorkovanja vode definiranje parametara koji će se ispitivati. Dakle uzorkovanje ne znači uzimanje uzorka vode i analiza kojom će se dokazati što se sve u vodi nalazi. Drugim riječima, ukoliko nemamo poznat uzrok onečišćenja na koji ćemo vršiti analizu, svaka druga analiza može samo izmjeriti standardne parametre (BPK5, KPK, kiselost i sl.) takva analiza uglavnom ne može dokazati uzrok onečišćenja.

Slijedom navedenog, do rezultata analize od 12.07.2021., Hrvatske vode neće pokretati nova uzorkovanja i analize, vodočuvar će redovito obilaziti lokaciju i stanje na obalama rijeke Slunjčice. Posebno dodatno motrenje će se vršiti ovog vikenda kada se očekuju nove veće količine oborina.

Ova pojava je zapažana i prijašnjih godina uglavnom u ljetnim mjesecima nakon dužih sušnih perioda i vrlo je izvjesno da se radi o prirodnom zamućenju rijeke od oborinskih voda koje se u nju slijevaju.

  1. godine je laboratorij Hrvatskih voda radio uzorkovanje rijeke Slunjčice po sličnoj prijavi i rezultati su bili zadovoljavajući s izvjesnim pogoršanjem tek na samim Rastokama koje je vezano uz odvodnju otpadnih voda.

 

HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Kupa

Obala Račkog 10

47000 Karlovac

Zoran Pavlović, dipl.ing.građ.

Viši samostalni inženjer

Tel: 047/694 793

Fax: 047/694-784

Mob: 099 211 69 18

e-mail: zoran.pavlovic@voda.hr

 

Close Search Window