PODUZETNIŠTVO

Poduzetništvo – obrazac 1. – Zahtjev za dodjelu potpore poduzetnistvu
Poduzetništvo – obrazac 2. – Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti

POLJOPRIVREDA

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH – obrazac – Zahtjev za raspisivanje javnog poziva za zakup državnog polj. zemlj.
Potpore poljoprivredi – obrazac 1. – Zahtjev za dodjelu potpora poljoprivredi
Potpore poljoprivredi – obrazac 2. – Izjava o koristenim potporama male vrijednosti

UGOSTITELJSTVO

Ugostiteljstvo – Obrazac za produženo radno vijeme ugostiteljskih objekata
Ugostiteljstvo – Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga izvan objekta

ZAHTJEV ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ

Zahtjev za dozvolu za autotaksi prijevoz 2023

TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Zahtjev za izdavanje odobrenja_vouchera za JTI

ZAHTJEVI KOMUNALNO

Zahtjev za promjenu obveznika komunalne naknade – Poslovni prostor

ZAHTJEVI ZA SOCIJALNE POTPORE

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju troška stanovanja

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

ZAHTJEVI ZA POTPORE DJECI, UČENICIMA I STUDENTIMA

Zahtjev – škola u prirodi OŠ
Zahtjev – maturalno OŠ
Zahtjev – maturalno SŠ
Zahtjev – ljetovanje djece Dječjeg vrtića Slunj
Zahtjev – ostvarivanje prava na troškove prijevoza učenika i studenata koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta (digitalni obrazac)
Zahtjev – ostvarivanje prava na potporu prigodom rođenja djeteta (digitalni obrazac)
Zahtjev – ostvarivanje prava na subvenciju troškova smještaja 3. djeteta u vrtić (digitalni obrazac)

OBRASCI STIPENDIJA

 Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području grada Slunja
1. Prijavni obrazac, Privola i Popis potrebne dokumentacije – darovitost

2. Prijavni obrazac, Privola i Popis potrebne dokumentacije – slabije socijalno stanje

3. Prijavni obrazac, Privola i Popis potrebne dokumentacije – deficitarnost

Close Search Window