Vijesti|

Obavijest poljoprivrednicima za izobrazbu o održivoj uporabi pesticida Prijave se vrše u uredu Savjetodavne službe u Slunju od ponedjeljka (12.1. 2015.)

 

SAVJETODAVNA SLUŽBA

PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ISPOSTAVA SLUNJ

Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

 

O B A V I J E S T

 

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

 

U okviru prioritetnih poslova Savjetodavne službe, Podružnice Karlovačke županije, u toku veljače planira se održati izobrazba o održivoj uporabi pesticida („Edukacija o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida) za korisnike pesticida na području Grada Slunja te Općina Rakovica i Cetingrad.

Prijave za izobrazbu s predočenim uplatnicama vrše se u Uredu savjetodavne Službe u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 9, od 12. Do 30. Siječnja, prema broju raspoloživih mjesta predavaonica.

__________________________________________________________________________

Zakonom o Održivoj uporabi pesticida propisano je da svi profesionalni korisnici moraju proći izobrazbu u trajanju od 15 sati kroz 3 dana, položiti ispit iz Održive uporabe pesticida (OUP), te na kraju dobiti potvrdu o tome i iskaznicu sa kojom će, (na malo ili veliko) moći nabavljati sredstva za zaštitu bilja.

Jedinice lokalne samouprave se mole na pomoći pri organizaciji i osiguranju prostora za izobrazbu.

 

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja Savjetodavna služba provodi kao javnu ovlast, što je određeno Zakonom o savjetodavnoj službi (NN 50/12 i 148/13).

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012 Savjetodavna služba, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/14-02/136 URBROJ 525-09/1209-14-2, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Savjetodavna služba je dobila rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 13. svibnja 2014. godine.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH odnosi se na Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski) te sljedeće kategorije polaznika:

1.      OPG I DRUGI POLJOPRIVREDNICI, za sljedeće podkategorije:

ratarstvo

 

povrćarstvo

 

voćarstvo

 

ukrasno bilje

 

2.      TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o. i zadruge):

ratarstvo

 

povrćarstvo

 

voćarstvo

 

ukrasno bilje

 

vinogradarstvo

 

maslinarstvo

 

 

Uvjeti za pohađanje izobrazbe:

  • navršenih 18 godina

  • završena minimalno osnovna škola

Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se prijavnicom koja je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i na internetskim stranicama Savjetodavne službe (Prijavnica za izobrazbu) i drugih ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe, kao i u svim ispostavama Savjetodavne službe.

Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015.

 Izobrazbu će, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede, provoditi 127 ovlaštenih predavača Savjetodavne službe, organiziranih u županijske timove, na cijelom području Republike Hrvatske.

Ljubica Magdić, struč. spec. ing. agr.

Stručna savjetnica

 

Cjenik i plaćanje

Cjenik o visini naknada za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama

Cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama utvrđena je visina naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijske iskaznice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama, koji provodi na temelju javne ovlasti, Savjetodavna služba.

Opis

Iznos u kunama (kn)

Naknada za provedbu osnovne izobrazbe

300,00 kn

Naknada za polaganje ispita

50,00 kn

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice

30,00 kn

Naknadu snose fizičke osobe profesionalni korisnici pesticida, savjetnici ili distributeri, a može ih snositi i pravna ili fizička osoba koja zapošljava obveznike izobrazbe.

Naknade troškova, za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica uplaćivati će se zajedno u ukupnom iznosu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja obveznika izobrazbe.

Naknada troškova za provođenje izobrazbe uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja obveznika izobrazbe (11 znamenaka) s naznakom – naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu.

Polaznici izobrazbe dužni su predočiti predavačkom timu dokaz o uplati naknade za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica najkasnije prilikom dolaska na izobrazbu. Nije moguća uplata gotovinom prilikom dolaska na izobrazbu.

Pravna ili fizička osoba koja plaća naknade za više obveznika izobrazbe može uplatiti ukupan iznos naknada za sve obveznike s naznakom – naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu prema popisu i uz potvrdu o uplati dostaviti popis obveznika izobrazbe za koje je izvršena uplata koji obvezno sadrži prezime i ime obveznika, adresu obveznika i OIB obveznika na e-mail:pesticidi@savjetodavna.hr. Dokaz o uplati zajedno s popisom obveznika

Close Search Window