Aktualnosti|

Obavještavaju se vlasnici nekretnina uz javne površine (ulice, ceste, putove) da su prema članku 63. Odluke o komunalnom redu Grada Slunja (GKŽ 13/05) dužni održavati i orezivati živice, stabla i ostalo raslinje na način da ne ometa sigurnost prometa i kretanje pješaka, a naročito da savijene grane u zimskim uvjetima ne ometaju čišćenje snijega.

Rok za uređenje živica, raslinja i stabala je 15. lipnja 2018. godine.

 

                       

       REPUBLIKA    HRVATSKA

       KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD SLUNJ

       Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje, zaštitu okoliša

                 i stanovanje

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavaju se vlasnici nekretnina uz javne površine (ulice, ceste, putove) da su prema članku 63. Odluke o komunalnom redu Grada Slunja (GKŽ 13/05) dužni održavati i orezivati živice, stabla i ostalo raslinje na način da ne ometa sigurnost prometa i kretanje pješaka, a naročito da savijene grane u zimskim uvjetima ne ometaju čišćenje snijega.

Rok za uređenje živica, raslinja i stabala je 15. lipnja 2018. godine.

 

Za sve koji ne postupe po ovoj obavijesti komunalni redar će naložiti vlasniku izvršenje istog pod prijetnjom prisilnog izvršenja.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Grad Slunj

Close Search Window