Vijesti|

Hrvatske ceste d.o.o. obavještavaju o završetku radova na obnovi kolnika dijela državne ceste D1 Tušilović – Budačka Rijeka te da je ista otvorena za sav promet.

Close Search Window