Vijesti|

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, u postupku proglašavanja zaštićenih područja sukladno odredbama članka 125. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) objavljuje OBAVIJEST o provođenju javnog uvida o prijedlogu Odluke o proglašenju Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” i prijedlogu Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza „Mrežnica”.

Javni uvid održat će se od 20. srpnja 2023. do 18. kolovoza 2023. godine. Javni uvid u prijedloge Odluka o proglašenju, kao i Stručna podloga te kartografski prikazi, javnosti i zainteresiranoj javnosti, bit će omogućen za vrijeme trajanja javnog uvida u prostorijama Karlovačke županije, Jurja Križanića 11, 47 000 Karlovac svakim radnim danom od 8 do 14 sati kao i na internetskim stranicama Karlovačke županije (https://www.kazup.hr/index.php/obavijesti-naslovnica/obavijesti-uo-za-graditeljstvo-i-okolis/obavijest-o-provodenju-javnog-uvida-o-prijedlogu-odluke-o-proglasenju-spomenika-prirode-mreznica-tounjcica-i-prijedlogu-odluke-o-proglasenju-znacajnog-krajobraza-mreznica).

Javno izlaganje o prijedlogu Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza „Mrežnica” održat će se u utorak 25. srpnja 2023. godine u 14.00 sati u prostorijama POU Duga Resa, Trg Sv. Jurja 3, 47 250 Duga Resa.

Javno izlaganje o prijedlogu Odluke o proglašenju Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” održat će se u četvrtak 27. srpnja 2023. godine u 14.00 sati u prostorijama kino dvorane POU Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47 240 Slunj.

Close Search Window