Vijesti|

Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede je 26.09.2023. objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Rok za podnošenje prijave kreće od 2. listopada 2023. od 12:00:00 sati i istječe 29. prosinca 2023. u 12:00:00 sati.

https://poljoprivreda.gov.hr/sume-privatnih-sumoposjednika/objave-javni-pozivi-javne-rasprave-predavanja/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-financiranje-radova-odrzavanja-sumskih-cesta-u-sumama-malih-sumoposjednika-za-2024/6450

Prihvatljivi podnositelji prijave:

  1. mali šumoposjednik – koji mora imati šumu i /ili šumsko zemljište na području katastarske općine gdje se cesta nalazi. Isti šumoposjednik  može podnijeti više zahtjeva.
  2. Udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga RH

Obavezni dokumenti koje prijava mora sadržavati su navedeni pod točkom 4. Javnog poziva.

Ukoliko se šumska cesta vodi kao javno dobro potrebna je samo izjava / potvrda da je jedinica lokalne samouprave, na području koje se šumska cesta nalazi, upoznata s namjerom izvođenja radova.

Prijava se predaje isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici koja mora imati naznačen naziv i adresu podnositelja prijave, datum i vrijeme predaje u poštanski ured te obaveznu upisanu naznaku (točka 6.1. Javnog poziva).

Navedena dokumentacija uz prijavu je obavezna te nisu dopuštene eventualne dopune i/ili izmjene.

Close Search Window