Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Slunja

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Slunja.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 20.03.2024. godine.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr.

Izvješće

Close Search Window