Aktualnosti|

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023., koji je otvoren od 20.12.2022. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.10.2023. 

Predmet natječaja je sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna / 6.636,14 eura. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

Intenzitet sufinanciranja iznosi do 90% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelj je:

  1. A) pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova – lovoovlaštenik
  2. B) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija (u daljnjem tekstu: poljoprivrednik)

Uvjeti za dobivanje sredstava su:

  1. ispunjene obveze prema davatelju prava lova
  2. uredno ispunjene obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora
  3. sudjelovanje prijavitelja u ukupnom iznosu vrijednosti s najmanje 10% sredstava

Dokumentaciju za prijavu  možete preuzeti na stranicama Ministarstva poljoprivrede na linku: Javni poziv 

Close Search Window