Vijesti|

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme objavljuje 

OBAVIJEST O DATUMU TESTIRANJA KANDIDATA ZA PRIJAM

U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KOMUNALNI SUSTAV

Kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam u Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Odsjek za razvoj i imovinsko-pravne poslove na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za razvoj na određeno vrijeme, a koji su svoje prijave podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete natječaja

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje održati dana 27. srpnja 2021. godine s početkom u 13,00 sati u zgradi gradske uprave Grada Slunja na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana 12, I kat, mala vijećnica.

Odmah nakon testiranja obaviti će se intervju s kandidatima koji su uspješno položili pismeni dio testa.

Close Search Window