Koronavirus|

Poštovani,temeljem učestalih upita mogu vas izvijestiti kako slijedi:

  1. ukoliko se vozač na graničnom prijelazu izjasni da će ići u samoizolaciju u vlastiti dom i takvu prijavu granični policajac unese u propisani obrazac, te sukladno tome, samoizolaciju počnekoristiti, sukladno uputi, nema više pravo 14 dana napuštati navedeni prostor. U tom slučaju dužan je otvoriti bolovanje.
  2. ukoliko se vozač na graničnom prijelazu izjasni da će ići u samoizolaciju i takvu prijavu granični policajac unese u propisani obrazac, a iz objektivnih razloga ju ne počnekoristiti ( npr. u vrijeme istovara robe i boravka u kamionu poslodavac mu je naložio da će u kratkom vremenu, za dan ili kraćem od 14 dana ,morati voziti drugu robu ili sl), te se lokalnom stožeru CZ- a vozač prijavi da bi koristio karantenu iz navedenih razloga, nema razloga da mu se uskrati navedena mogućnost. 
  3. sukladno ranije proslijeđenoj vam uputi, postoji još jedna mogućnost da poslodavac osigura prostor karantene/samoizolacije za vozače koji ne koriste karantenu, a moraju nastaviti sa poslom, ali taj prostor mora biti ranije prijavljen i odobren od strane nadležnog stožera. Ukoliko koristi taj prostor za samoizolaciju ( npr. parkirao je kamion na određeno vrijeme i kabinu koristi za samoizolaciju), tada može nastaviti sa poslom i u vremenu kraćem od 14 dana.
  4. Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja, možete se obratiti mailom na “prijevoz CZ “ili  na tel. 099/229-2458.

 Lijep pozdrav, Dražen Štajduhar, načelnik Sektora SROK-a

Close Search Window