Vijesti|

Nakon završetka rekonstrukcije mosta sv. Ivana pri završetku su i radovi na izgradnji novog mosta preko rijeke Korane i nove šetnice. Na mostu i šetnici postavljena je rasvjeta koja je od sinoć u funkciji.

Osvjetljavanjem nove šetnice i mosta kanjon Korane dobio je nove vizure, do sada noću nevidljive.

 

 

 

Close Search Window