Vijesti|

Dječji vrtić Slunj objavljuje natječaj za popunjavanje slobodnih radnih mjesta. Rok za prijavu je do 17. 3. 2018.

 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 90/10, 94/13), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Slunj i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Slunj donesene 08.03.2018., Dječji vrtić Slunj, Ulica kralja Zvonimira 9, 47240 Slunj, OIB 70886753441, objavljuje

NATJEČAJ

za popunjavanje slobodnih radnih mjesta

 

  1. ODGOJITELJ/ICA
  2. jedan (1) izvršitelj- na neodređeno puno radno vrijeme (mjesto rada Rakovica, Selište Drežničko)                                                                                                                                              b) jedan (1) izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme do 30. 06. 2018. godine (mjesto rada Slunj)

UVJETI:

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

-VŠS ili VSS

– položen stručni ispit

  

  1. DOMAR/ LOŽAČ                                                                                                                            a) jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme (mjesto rada Rakovica, Selište Drežničko)

UVJETI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Srednja stručna sprema, SSS                                                                                                                                                                  – položen ispit za rukovatelja ili ložača centralnog grijanja

 

  1. KUHAR/ICA/SPREMAČ/ICA a) jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (mjesto rada Rakovica, Selište Drežničko                                                                                                                                                      UVJETI:                                                                                                                                                                     Završena srednja strukovna škola za zanimanje kuhar, SSS

Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom i naznakom „ZA NATJEČAJ“ dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ SLUNJ                                                                                                                                            ULICA KRALJA ZVONIMIRA 9                                                                                                                             47240 SLUNJ

 

Prijave se dostavljaju u razdoblju od 09. 03. 2018.  najkasnije do  17. 03. 2018.  godine do 15,00 sati (bez obzira na način dostave). Prijava dostavljana nakon navedenog roka smatrat će se zakašnjelom i neće biti razmatrana.

 Prijavi treba priložiti: kratak životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod točkom 1.), dokaz o položenom ispitu za ložača ili rukovatelja centralnog grijanja, potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu, presliku osobne iskaznice, dokaz da osoba nije kažnjavana, poželjna preporuka prethodnog poslodavca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Grada Slunj te oglasnoj ploči vrtića 09.03.2018. godine.

Close Search Window