Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu  davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 29. studenog 2021. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga  Proračuna koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi,  prijedloga i komentara.

 

Prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu – opći dio i posebni dio

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu

OBRAZAC

 

Grad Slunj objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu.

 

Izvješće

Close Search Window