Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu – savjetovanje

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu.

 

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu  davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 10. studenog 2017. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga  Proračuna koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi,  prijedloga i komentara.

Prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

OBRAZAC

Grad Slunj objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu.

Izvješće 

 

 

Close Search Window