Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2017. g.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2017. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 10. 10. 2017. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke o izmjenama  Socijalnog programa koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2017. g.

Obrazac

Izvješće

Close Search Window