Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 19. siječnja 2023. godine. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na e-mail adresu: grad-slunj@ka.com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja

Obrazac  

Izvješće

Close Search Window