Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti: Nabava novog službenog vozila. Rok za dostavu ponuda je 19. srpnja 2016. godine do 9:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv, tehničke karakteristike i troškovnik možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Poziv na dostavu ponude

Tehničke karakteristike

Troškovnik 

Temeljem upita gospodarskih subjekata dajemo pojašnjenje i izmjenu Poziva na dostavu ponuda:

Pojašnjenje 

Izmjena 

U roku za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda:

1. ZAK d.o.o., Zagrebačka 15 c, 47000 Karlovac

Postupkom pregleda i ocjene ponude utvrđeno je da pristigla ponuda udovoljava uvjetima koje je naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponuda, s cijenom ponude 102.699,97 kn (bez PDV-a), odnosno 128.374,96 kn (s PDV-om), što uvećano za trošarinu iznosi 139.000,00 kn. 

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Close Search Window