Vijesti|

Na konstituirajućoj sjednici jučer su izabrani predsjednik i zamjenik Savjeta mladih Grada Slunja.

Za predsjednika je izabran Nikola Butina, a njegova zamjenica je Matea Obajdin.

Sjednici je prisustvovalo četvero (od pet) članova Savjeta mladih: Nikola Butina, Mirna Paulić, Matea Obajdin i Katarina Muić. Izostala je Barbara Jurčević, opravdano.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu, odnosno na svojim sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta i o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za uneprjeđenje položaja mladih i sl.

Close Search Window